Portal om hälsokommunikation

 

Ny portal om hälsokommunikation, besök:

http://www.hälsokommunikation.se/

Annonser

Medicinhistoria idag 2019

Välkommen till den tredje i en serie årligen återkommande konferenser med medicinhistoriskt tema som samarrangeras av Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, och Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet.
Tid: Måndagen den 30 september kl. 9.30–17.00. Lunch ingår, middag till självkostnadspris.
Plats: Enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet, Haga tingshus, Annerovägen 12, Solna.
Temat för årets konferens är Medicinska kontroverser, och bidrag kan exempelvis handla om
• Medicinska kontroverser som forskningsfält; historiografiska, metodologiska och teoretiska perspektiv.
• Medicinska kontroverser som kunskapsobjekt; utmaningar och möjligheter.
• Medicinska kontroverser, etik och samhällskritik: risker och potentialer.
Även presentationer kring andra tematiker och frågor med relevans för aktuell forskning inom medicinhistoria i vid bemärkelse är välkomna.
En session på konferensen behandlar den nyutkomna antologin Medicinska skandaler och moraler. Vetenskapens (etiska) gränser (red. Motzi Eklöf).
Keynote: Centre for Healthcare Ethics, Karolinska Institutet, står för keynote-föreläsningen.
Konferensen är kostnadsfri. Skicka anmälan och abstracts om max 300 ord senast den 1 augusti. Besked om accepterade abstracts lämnas den 20 augusti. Presentationerna (som bör hållas korta, exakt längd meddelas senare) kan vara på svenska och andra skandinaviska språk eller engelska. Deltagande utan egen presentation anmäls senast den 30 augusti. Antalet deltagare är begränsat.
Anmälan och information: maria.josephson@ki.se
Varmt välkomna!
Eva Åhrén & Solveig Jülich

Jane Macnaughton: ”Symptom and sensation in breathlessness”

Open lecture
Symptom and sensation in breathlessness:

Medical humanities meets clinical neuroscience

 
Time: 23 May, at 16.15–17.15 
Venue: Rosénsalen, Kvinnokliniken/Barnsjukhuset, NB, ingång 95/96 (följ skyltar/pilar)
Abstract of the lecture here
 
 
 
Seminar
A medical humanities view on patient and clinician perspectives in the consultation
 
Time: 24 Maj, at 8.30 – 10.00
Venue: Barnklinikens konferensrum, ingång 95/96 (följ skyltar/pilar)
Abstract of the seminar here

”The Coming of Age of the Public Fetus: Exploring Pregnant and Fetal Bodies in Visual Culture”

Välkomna till öppningskvällen av workshopen ”The Coming of Age of the
Public Fetus: Exploring Pregnant and Fetal Bodies in Visual Culture”.

Detta kvällsevenemang är öppet för alla och äger rum i Humanistiska
teatern på Campus Engelska Parken, Uppsala universitet.

18.15–19.15  Keynote 1: Barbara Duden, Leibniz University
Hannover: “Visualizing the Unborn in the Gaze of the Scientist:
Perspectives from a Body Historian”

19.15–19.30 Karen Hearn, University College London: “Portraying
Pregnancy: Curating a Historical Exhibition of the Pregnant Female Body”

19.30–20.00 Isa Dussauge, Uppsala University & Don’t Stop the Motion:
Presentation and screening of the film The Icon: A Visual History of the
Unborn

20.00 Drinks and snacks

Info: http://www.idehist.uu.se/kalendarium/evenemang/?eventId=43948

Existential Medical Humanities

Call for abstracts:

Existential Medical Humanities

Konferens och möte för det nationella nätverket för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

Anordnad av Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

7-8 november 2019

Keynote speakers:

Sarah Atkinson, University of Durham

Max Liljefors, Lund University

Contemporary medicine influences the ways we think about and deal with existentially challenging situations in human life. The existentially challenging situations take place at the beginning and ending of human lives and in-between birth and death when medical diagnoses and treatments affect the way persons approach their health and identity. However, medicine not only affects the ways we presently think about existential issues, contemporary health care is also under strong pressure to find ways to address and integrate existential issues appropriately in its practice. Health care professionals are not only dealing with malfunctioning bodies, but also with persons finding themselves in challenging life situations. They must make room for the vulnerable and suffering person and not only for his or her physical body in the clinical encounter. What is important to patients are not only medical issues in the narrow sense of diseases and diagnoses, but what their medical conditions will do to them and their lives as persons.

To this conference, we especially welcome contributions that in some way address existential issues in health care from a humanities or social science perspective. However, since medical humanities and social sciences are by way of definition bringing cultural and social perspectives of the human being to medicine and are in this sense related to existential questions, all contributions in these fields are welcome.

Contributions can be in Swedish or English.

Deadline for abstracts is the 15th of August 2019.

Please send abstracts in Swedish or English, maximum 500 words with title, author and affiliation to conference secretary Anna Wennergren: anna.wennergren@sh.se

Questions about the conference could also be sent to: fredrik.svenaeus@sh.se

Vinster i vården – för vem och på vilket sätt?

Öppen debatt 2019-04-12 på Campus Helsingborg

Hälso- och sjukvård och äldrevård är självklara delar av välfärden. Hur dessa verksamheter organiseras är inte lika självklart. Över 40% av vårdcentralerna i Region Skåne och drygt 50% i Region Halland drivs i privat regi – men betalas av respektive region. I många kommuner drivs en  betydande del av äldrevården  privat – men betalas av kommunen.

Innebär den ökade privatiseringen av vården en mer tillgänglig vård med god kvalitet för medborgare? För att svara på den frågan behöver vi förstå förhållandet mellan vinst, värde och kvalitet. Arrangörerna bakom debatten har utkommit med antologin Health Management. Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård, som behandlar frågan ingående.

Vi välkomnar dig som vill ta del av ett samtal om vinst, värde och kvalitet i vården. I panelen finns politiker, forskare och representanter för verksamheten. Frågor som tas upp är:

– Lärdomar från boken ”Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård”

– Ger privatiseringen av vården extra värden, vilka värden i så fall?

– Vilka är spänningspunkterna i vårdens organiserande inför framtiden?

 Program

Inledning:

Vad säger forskningen om vinster i vården?

Kristofer Hansson, docent, Kulturvetenskapen, Lunds universitet

Lars Nordgren, docent, Inst. för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet

Debatt (en timme)

Yvonne Augustin (S), 2:e vice ordförande, Regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne

Tommy Rydfeldt (L), vice ordf. i Hälso- och sjukvårdsutskottet, Region Halland

Stefan Bremberg, Chefläkare/Medicinsk chef, Capio Närsjukvård

Kristofer Hansson, docent, Kulturvetenskapen, Lunds universitet

Lars Nordgren, docent, Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Debattledare: Henrik Loodin, universitetslektor, Inst. för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.

Tid och plats: Fredagen den 12 april kl. 14-16 i Auditoriet på Mindpark, Bredgatan 11, Campus Helsingborg

Anmälan: Debatten är öppen och kostnadsfri. Anmälan sker till henrik.loodin@ism.lu.se 

Arrangör: Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet

Research Ethics Committees: Origins, Development, and Beyond

Call for Papers

Department of History of Science and Ideas

Uppsala University 28–29 May, 2019

Research Ethics Committees: Origins, Development, and Beyond

Keynote speakers:

 

Adam Hedgecoe

(Cardiff University, UK)

Local autonomy versus centralised ethics:

Policy disputes and the development of research ethics review in the UK

Noortje Jacobs

(Erasmus Medical Centre Rotterdam, Netherlands)

Ethics by committee:

 Governing human experimentation in a liberal democracy, 1945-2000

 

This workshop seeks to bring together scholars interested in medical research ethics and regulation to discuss their origins and development in various historical and national contexts. On an empirical level, focus might be placed on the policies, guidelines, institutions and organizations designed to impose ethical regulations on medical research on humans in different countries. This may include analyses of the social, political, economic and cultural conditions under which these regulatory frameworks and regimes appeared and developed.

This workshop will highlight various analytical and theoretical perspectives on the development of medical research ethics. Our aim is to provide an opportunity to work together and acquire a close reading of ongoing research, by circulating papers/work-in-progress texts in advance, and with the possible production of a joint publication. We welcome contributions interested in the history of medical research ethics which represent a diversity of viewpoints from the humanities and the social sciences.

We especially, but not exclusively, are interested in papers and work-in-progress presentations related to the following topics:

  • How has the practice of regulating medical research ethics evolved in different historical settings and contexts?
  • How can we further the understanding of various national regulation regimes? What are the determinants of their different trajectories – from local context to extra-national influences?
  • What actors and institutions have been involved, and what relations have been formed between the medical community, the political arena, and the media?
  • RECs as manifestations of changing political, cultural and moral conceptions that underlay a set of new governance regimes for medical research in the post-war era.

Abstract deadline

Abstracts for papers or work-in-progress presentations, of a maximum of 300 words, should be submitted no later than March 22, 2019, to Morag.Ramsey@idehist.uu.se. Please provide your full name, institutional affiliation, and contact details. The number of participants is limited. We will evaluate the abstracts based on the originality of the research and the relevance to the theme of the workshop. The workshop language is English. If you are accepted, please note that papers should be submitted for circulation no later than May 13, 2019, to Morag Ramsey.

Workshop organization

The workshop will run for two full days, i.e., morning to late afternoon May 28–29, 2019. Registration, lunches and conference dinner are free of charge for all participants. Two nights accommodation is also included for those participants presenting papers. Applicants will be notified if their papers have been accepted by March 31, 2019. If you would like to attend without a paper or a presentation, the deadline for application is also March 22, 2019, the number of participants is limited. Please indicate your reasons for wanting to take part in the workshop.

The workshop is organized by the research program ”Medicine at the Borders of Life: Fetal Research and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden” which is funded by the Swedish Research Council and hosted by the Department of History of Science and Ideas at Uppsala University, Sweden (http://medicalborders.se/).

For more information, please visit http://www.idehist.uu.se/research-ethics-committees

 

Welcome!

Helena Tinnerholm Ljungberg, helena.tinnerholm.ljungberg@idehist.uu.se

Morag Ramsey, morag.ramsey@idehist.uu.se

& Francis Lee, francis.lee@idehist.uu.se

Department of History of Science and Ideas, Uppsala University